EFMR.cat no es fa responsable de les opinions aquí publicades, expressades lliurement pels seus autors. Aquests articles han estat publicats prèviament a la revista El Francolí.