Abans d’acabar aquest estiu ja s’hauran reparat els col·lectors de les aigües residuals malmesos per la riuada. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà que és qui executa l’obra d’urgència, estima que els trams de l’Espluga i Vimbodí, els més perjudicats, estaran gairebé reparats a finals de juliol. Mentrestant, Montblanc ja fa dos mesos que gestiona el 100% de les aigües.

El sistema de sanejament de l’Espluga de Francolí es va veure greument afectat, ja que el col·lector va desaparèixer completament en el tram que va del Pont de la Palanca fins a la depuradora. En aquest punt, la canonada s’ha hagut de reconstruir de nou i ara s’està finalitzant la connexió amb els col·lectors en baixa del municipi i l’entrada de la depuradora. De retruc, l’actuació millorarà el funcionament de la depuradora i optimitzarà el consum energètic d’aquesta, una renovació que es preveia més a llarg termini.

L’aigua encara no arriba a la depuradora de l’Espluga

També s’han adquirit noves bombes per aquest pretractament i també per l’estació de bombeig del Parc Fluvial. En aquesta zona s’està ultimant la col·locació d’un nou quadre elèctric i l’adequació de l’entorn. També s’ha reparat un tram de col·lector de sota el vial de la carretera que uneix la rotonda de la Font Baixa amb el Pont de la Palanca, així com el tram del col·lector paral·lel al Riu Sec.

D’altra banda, al llarg dels 5 quilòmetres de col·lector de Vimbodí fins a l’Espluga, l’afectació va ser diversa i en diversos punts s’han hagut de reposar trams de col·lector que havien desaparegut, però també s’han pogut reparar esquerdes i construir nous pous de registre. La tasca de recuperació també ha consistit en la neteja d’alguns trams.

L’obra està gairebé acabada excepte d’un tram de difícil accés que haurà de completar-se durant l’estiu, però aviat l’aigua podrà arribar fins a la depuradora de l’Espluga per ser tractada.