El Departament de Cultura crea una nova línia de subvencions per a la programació d’espectacles d’arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants. La inversió prevista és de 2,17 M€.

Amb aquesta iniciativa, el Departament de Cultura vol reforçar el suport econòmic al món local per tal d’assegurar que els ciutadans de tot el país tenen accés a la programació cultural professional. A més, això també reforça els sectors de les arts escèniques i la música, perquè suposa noves oportunitats de contractació arreu de Catalunya.

Podran acollir-se a aquesta nova línia de subvenció totes les entitats municipals descentralitzades i els ajuntaments de municipis de Catalunya amb una població igual o inferior a 1.000 habitants que s’hi presentin. Aquesta nova línia permetrà als micropobles disposar d’un ajut del Departament de Cultura de fins 4.500 € per al període 2023/2024, fins a arribar a la inversió total prevista de 2,17 M€. El període de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 13 de setembre fins al 3 d’octubre a les 14 hores. Es poden consultar les bases específiques al web del Departament de Cultura.