Quatre arbres de la Conca de Barberà es beneficien actualment de la classificació i protecció com a arbres monumentals per part de la Generalitat. En el conjunt de Catalunya hi ha un total de 246 arbres i arbredes protegits.

Els arbres monumentals de la Conca de Barberà estan als termes municipals de l’Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet i Barberà de la Conca. Els arbres i arbredes monumentals protegits com a patrimoni cultural de Catalunya ho estan pel seu valor monumental, històric o científic.

Pi del Xaconet

Aquest singular pi, un dels més gruixuts de les comarques de Tarragona, es troba a l’Era del Xaconet, prop del camí que uneix Barberà de la Conca amb Cabra del Camp. L’any 1944 va perdre una gran bessa que sustentava la meitat de la capçada. L’arbre té una alçària total de 17 metres.

Cedre de la Masia de la Font de l’Oca

Aquest Cedre és un dels més gruixuts dels que la Generalitat té contemplats. Va ser afectat per les nevades del gener de 2010 que van ocasionar el trencament d’algunes branques de certa envergadura. L’arbre situat a la Masia de la Font de l’Oca a l’Espluga de Francolí té una alçària total de 30 metres.

Cedre del Jardí dels Salesians

El Jardí del Salesians és situat a l’exterior del recinte emmurallat del Monestir de Poblet, a l’esquerra de l’entrada de la muralla. El Jardí conté diversos arbres singulars com el Pinsap, Pollancre, Àlber, Plàtan, Llorer i un curiós grup de grans bambús. El cedre és una de les espècies arbòries més citades a l’Antic Testament, motiu pel qual ha tingut, i té, una gran importància en la tradició judeocristiana. És molt semblant al cedre de la masia de la Font de l’Oca però aquest mesura 28 metres.

Servera de Riudabella

La Servera es troba a uns 4 km de Poblet, situada al marge de la carretera T-700 de Poblet a Prades) km 8,2, a la finca del Castell de Riudabella, propietat de la família Gil des de finals del segle XIX. Aquesta servera es divideix en 6-8 besses a 3 metres de terra. La servera és un fruiter que havia estat molt habitual a la nostra ruralia donat que fa un fruit, la serva amb la qual també s’obtenia una beguda alcohòlica.

Per trobar més informació es pot buscar el web d’arbres monumentals (www.gencat.cat/parcs/am), en el qual es pot trobar tota la informació detallada d’aquests arbres.