Durant l’última edició de la Nit d’Entitats i dels Mèrits Espluguins es va passar una enquesta que va permetre conèixer i valorar el grau de satisfacció que tenen els assistents. Es van respondre un total de 150 enquestes.

En primer lloc, podem observar que el públic assistent presenta un gran ampli ventall d’edat. Un 19% entre 20 i 30, un 19% entre 30 i 40, un 16% entre 40 i 50, un 14% entre 50 i 60, un 17% entre 60 i 70.
Pel que fa a la implicació en entitats, un 71% dels assistents afirma estar implicat en alguna d’elles.

La valoració general en un rang de l’1 a 10 on 1 significa la puntuació mínima i 10 significa la puntuació màxima és d’un 7 (27,5%) , un 8 (25,5%), un 9 (12,8%) i seguidament empata el 6 i el 10 (9,4%).

Pel que fa a la pregunta sobre el format de la Nit d’Entitats i dels Mèrits Espluguins un 76% respon afirmativament i un 24% respon negativament. Un total de 40 persones responen que mantindrien el sopar i la gala però canviant el format. En relació al sopar, un 82% contesta que sí que li agrada i un 18% contesta que no li agrada.

Pel que fa a la gala de reconeixements a les entitats i als mèrits espluguins, un 80% contesta que sí que li agrada el format i un 20% contesta que no. En les respostes hi destaca que hi ha d’haver qualitat en els reconeixements.

En la pregunta referent a la festa posterior un 31% opina que hauria de ser un grup de versions, un 33% opina que hauria de ser una orquestra i un 35% opina que hauria de ser un grup de versions seguit d’un DJ. L’opció menys votada amb diferència és la de posar únicament un DJ que representa un 2% de les respostes.

En els comentaris es valoren molt positivament els canvis que s’han aplicat aquest any: les fotos a l’entrada, l’actuació del saxofonista Pep Poblet durant l’entrada i el sopar, el format de la gala reconeixent de dos en dos i amb el format nou dels vídeos dels testimonis, i el vídeo final que mostrava l’ampli teixit associatiu que hi ha a l’Espluga.

Al llarg dels comentaris també s’insisteix en el fet de crear les bases, en la qualitat dels reconeixements, i en treballar per aconseguir més implicació per part de les entitats.

També es van fer enquestes on-line durant la setmana posterior
Amb l’objectiu que tota aquella gent que no van voler o no va poder acudir-hi, pogués dir-hi la seva opinió. En el cas d’aquestes 29 respostes, cal tenir en compte que no es valora concretament aquesta edició sinó que es valoren les edicions passades.

La puntuació general és un 5 (20,7%), un 8 (17,2%), i segueix un empat entre el 3 i el 4 (13,8%).

Pel que fa al format només un 20,7% opina que sí que li agrada i novament es manté l’opció de mantenir el sopar i la gala però canviant els format a ambdós.
En relació al sopar un 58,6% opina que no li agrada, un 27,6% sí, i un 13,8% marca l’opció ‘altres’.

Quant a la gala un 33,3% opina que sí que li agrada vers un 66,6% que opina que no li agrada.

Pel que fa a la festa posterior, un 41,4% opina que ha de consistir en un grup de versions, un 13,8% opina que ha de consistir en una orquestra, un 41,4% opina que ha de consistir en un grup de versions i DJ, i un 3,4% marca l’opció ‘altres’.

Reunió de valoració
Després de la 19ª Nit d’Entitats i dels Mèrits Espluguins, la regidora de festes, la coordinadora d’entitats i les mateixes entitats i comissions es van reunir per fer una primera valoració segon els resultats de les enquestes i també per compartir sensacions i opinions. Va ser una reunió de caràcter positiu, on es van manifestar les ganes de seguir amb aquesta proposta i de treballar en possibles canvis i novetats.

En el proper Consell Sectorial d’Entitats, es crearan dues comissions de treball
Aquest acord va sortir de la reunió de valoració. La creació de dues comissions que, a través de la participació dels membres de les entitats, vagin donant format a la següent edició.

Una d’aquestes comissions se’n encarregarà de l’elaboració de les bases que permetran i facilitaran la tasca en el moment d’escollir als premiats. A més, es pretén limitar el nombre de reconeixements i així sumar qualitat a aquests.

L’altra comissió s’encarregarà del format. Algunes de les idees que varen sortir en aquesta primera reunió de valoració són de caràcter més aviat dinàmic, com podria ser que cada assistent vagi vestit de l’entitat que representa, crear una mena de GR cultural, dissenyar unes proves i crear una mini competició, etc.

En ambdues comissions es marcaran uns objectius inicials, es realitzarà una anàlisi de debilitats i fortaleses, i, s’acordarà un calendari i uns terminis per anar treballant.

D’aquesta manera, i mantenint reunions periòdiques amb la regidora de festes, a l’octubre, en el següent consell sectorial d’entitats, s’aprovaran les bases i el format del qual ha de ser la 20ª Nit d’Entitats i dels Mèrits Espluguins.