La Conca de Barberà continua registrant xifres òptimes de recollida selectiva. Durant el primer trimestre del 2023, s’ha registrat un 77,63% de recollida selectiva, unes dades que continuen demostrant que la comarca es troba al capdavant de Catalunya en matèria de residus.

El total de residus ha estat de 2.304.819 tones que inclouen el paper i cartó, paper comercial, envasos, vidre, rebuig, matèria orgànica i deixalleries. Respecte a l’any 2022, la generació total de residus municipals en aquest trimestre ha augmentat en un 2,09%.

Durant el primer trimestre de 2023 s’han recollit un total de 1.769,8 tones de residus recollits selectivament, enfront de les 515,56 tones de fracció resta. Pel que fa a la recollida de matèria orgànica ha tingut un percentatge de recuperació del 68,1% (anteriorment estàvem al 70,3%).

Per altra banda, la recollida selectiva del paper i cartó s’ha reduït en un 10,46% respecte a l’any anterior i la recollida selectiva de cartó comercial s’ha reduït en un 12,72% respecte a l’any anterior. Pel que fa a la quantitat total de vidre recollit durant el primer trimestre de l’any 2023 és de 146 tones, dada que suposa un decrement del 16,6%, respecte de l’any anterior i la recollida selectiva d’envasos lleugers ha incrementat exponencialment, i se situa en un decrement del 6% respecte a l’any anterior en el mateix període.

Servei comarcal de deixalleries i serveis especials

Durant els mesos de gener, febrer i març de 2023, la deixalleria mòbil ha realitzat un total de 36 serveis i pel que fa als serveis de poda i voluminosos, ha estat de 160 i 127 respectivament.

Els municipis que se situen per sobre de la mitjana del 77,63% són Barberà de la Conca, que encapçala aquesta llista, seguit de Santa Coloma de Queralt, Vilaverd, Vimbodí i Poblet, Sarral, Espluga de Francolí i Montblanc.