Colònies, casals d’estiu, campus esportius, camps de treball, acampades i rutes són les activitats que les entitats, organismes públics i empreses del sector organitzen tant en equipaments municipals com en instal·lacions juvenils de la Conca de Barberà durant l’època estival i en les quals hi participen infants i joves menors de 18 anys. 

Aquest estiu més d’un centenar d’activitats escampades per tota la comarca estan acollint un total de 3.900 participants i més de 550 dirigents (monitors i directors de lleure, tècnics esportius, entre altres).

L’Oficina Jove de la Conca assessora al llarg de l’any a les empreses, organismes i entitats per tal de donar compliment al decret. També es fan visites de comprovació, tant a les activitats que es comuniquen a la Direcció General de Joventut com en les que no.