El ple municipal de l’Ajuntament de l’Espluga ha aprovat inicialment la nova ordenança reguladora de tinença d’animals. El text dona resposta a la qual ha estat una de les principals causes de conflictes veïnals els darrers anys, per les colònies de gats i els excrements de gossos a la via pública. L’Ajuntament estableix sancions que, en el pitjor dels casos, poden arribar als 3.000 euros.

La nova ordenança pretén recollir els drets dels animals i els deures dels propietaris. Per un costat, habilita normativament que persones autoritzades puguin alimentar les colònies de gats controlades. Per contra, reconeix com a infracció lleu que algú no autoritzat dipositi menjar a la via pública i pot ser sancionat amb una multa de fins a 750 euros.

ÀUDIO: El regidor de Serveis Municipals, Xavier Rosell, explica l’objectiu d’aquesta ordenança

El text estableix tres nivells d’infraccions fins a les molt greus, que estipulen multes d’entre 1.500 i 3.000 euros. Es considera greu, no recollir les deposicions dels animals o deixar els gossos sense lligar a la via pública. Això pot costar per als infractors de 750 a 1.500 euros. A més de tot això, la nova normativa també estableix l’obligació de censar els animals i en regula la seva venda.

Durant el Ple Municipal d’aquest juny es va aprovar per majoria la nova ordenança (Imatge. Laia Molné)

Un nou model per propietaris, botigues i veterinaris

Aquesta nova ordenança, molt més detallada que l’antiga, preveu assentar bases pel tractament d’animals no només per part dels propietaris sinó també de botigues i veterinaris. Al llarg de les quaranta pàgines d’aquesta nova normativa és diferència els tipus d’animals que es poden trobar al municipi, el tracte amb possibles animals perillosos, el procediment en cas d’agressions, la tinença d’animals exòtics i tota classe de normatives específiques sobre l’ús de la via pública, entre d’altres.

També s’específica que s’habilitaran unes persones concretes per poder alimentar els gats del carrer i controlar les colònies. A més se sancionarà aquelles persones que alimentin els felins sense autorització. També es detallen algunes de les accions que queden sota els paraigües d’entitats específiques, com en aquest cas l’Associació PETjades.

Ara la nova ordenança passarà un temps d’exposició en què es facilitarà el text a totes les entitats i possibles comerços implicats. S’espera que en el transcurs d’un més i després d’afegir possibles esmenes, es pugui donar per definitiva i entrar en vigor aquesta nova ordenança.

ÀUDIO: Xavier Rosell detalla els passos a seguir per fer definitiva l’ordenança

El 2021 es tanca amb un romanent d’1 milió d’euros

Durant el ple d’aquest mes de juny també va aprovar la liquidació dels comptes municipals del 2021 que s’han tancat amb un romanent positiu de gairebé 1 milió d’euros. Aproximadament, la meitat es podrien incorporar a l’actual pressupost, però encara queden per detallar algunes de les propostes en les quals s’aplicaran aquests diners.

També es va informar que entren en vigor les bases que regulen la borsa d’habitatge social. Properament, s’obriran les sol·licituds de lloguer per l’habitatge social del carrer de les Parres. En un futur, també es preveu poder oferir el pis del carrer Templaris en el mateix model d’habitatge social.