Durant l’últim ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, celebrat aquesta setmana, es va iniciar el procés per constituir un Consell Comarcal d’Habitatge i redactar un Pla Comarcal amb aquesta mateixa línia. El primer pas va ser aprovar, per unanimitat una moció per a la cessió dels actius immobles de la “Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria”, coneguda com a SAREB.

Aquesta entitat, coneguda també com el banc dolent d’Espanya, està dedicada a vendre cases, pisos i locals que van ser traspassats per les entitats que van rebre ajudes públiques per sanejar el sistema financer del país. Amb aquesta moció el Consell Comarcal iniciarà el procés per sol·licitar a la SAREB la informació respecte als seus immobles actius a la comarca i obrir negociacions entre ajuntaments i entitat per adquirir, via conveni, la totalitat dels actius immobiliaris propietat d’aquesta als municipis de la comarca de la Conca de Barberà per a destinar-los a finalitats socials.

Per poder aconseguir augmentar el nombre d’habitatges socials a la comarca amb aquest mètode primer serà necessari crear un Consell Comarcal d’Habitatge i redactar un Pla Comarcal d’Habitatge que serviran de paraigües a tots els agents implicats, representació d’Ajuntaments i els partits representats al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.