L’Escola Martí Poch ha acollit aquesta setmana la visita de la deixalleria mòbil de la Conca de Barberà. Ho ha fet com a part de la setmana de la natura per explicar als alumnes la forma correcta de separació dels residus i la seva posterior gestió. Un total 165 nens, des de P3 fins a 6è van participar-hi.

L’activitat va consistir en una explicació prèvia de com s’han de separar correctament els residus domèstics comuns: el paper/cartró, els envasos, el vidre, l’orgànica i la fracció resta. Després es van localitzar diferents residus que no entren dins d’aquestes fraccions, per tal de fer una reflexió i integrar que aquests residus s’han de portar a la deixalleria, en aquest cas a la deixalleria mòbil present en aquell moment a l’escola.

La jornada va continuar amb una pràctica dipositant residus a les diferents fraccions de la deixalleria. Cada alumne duia un residu especial que l’havia portat de casa: piles, bombetes, petits electrodomèstics, fustes, càpsules de cafè, roba, etc. D’aquesta manera, van poder veure i conèixer des de dins la deixalleria mòbil i fer-se una idea de tots els residus que s’hi poden portar.

Finalment, per acabar l’activitat, es va donar, a cada alumne, un embut per reciclar l’oli i es va explicar com s’ha de separar correctament i on portar-lo, a la deixalleria o en els nous contenidors d’oli instal·lats en el seu propi municipi.