Fa un parell de mesos que Concactiva va començar les obres per incloure plaques solars a la teulada del seu edifici, situat a Montblanc. Un projecte que es va iniciar de forma paral·lela a la reforma interior del propi edifici, que inclou quatre espais dedicats a aules de formació, salses de reunions i espais coworking.

Pel que fa a la instal·lació de les plaques solars, el dilluns dia 4 d’octubre van començar a posar les primeres plaques a la coberta de l’edifici que prèviament ha estat equipada amb totes les mesures de seguretat pertinents. S’espera instal·lar un total de 102 plaques solars amb una potència de 45,9 Kw.

El pressupost per aquest projecte és de 130.877 euros i extrets d’un Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Diputació de Tarragona i de les subvencions aconseguides a través de les ajudes Leader.