Durant els últims mesos, els Mossos d’Esquadra de la comarca han detectat trucades de diverses persones, sobretot gent gran, després de ser víctima d’un intent d’estafa, motiu pel qual es demana precaució a la ciutadania.

El cas és el següent: es contacta amb la víctima a través d’una trucada telefònica en la qual els presumptes comerciants d’algun servei ofereixen una demostració a domicili de productes que poden ser terapèutics, relacionats amb la Covid-19 o neteja d’ozó, entre d’altres de similars. Un cop al domicili es roba allò que es troba i s’intenta vendre el producte fraudulent a preus desorbitats.

Per evitar l’estafa es recomana no obrir la porta a desconeguts o en cas de fer-ho no deixar-los entrar al domicili. En cas que durant la trucada s’ofereixi la mostra a domicili, si s’accepta, cal que sigui quan s’estigui acompanya. Finalment es recomana no donar dades personals i bancàries i vigilar amb la lletra petita dels documents que ens puguin oferir per signar, així com no signar-los en cas de no estar plenament convençuts.

Es recomana a les víctimes d’aquest tipus d’estafa que avisin immediatament trucant al telèfon 112 per contactar amb els Mossos d’Esquadra.