El passat 30 de novembre es va donar per tancat el període de sol·licituds per acollir-se a les ajudes Leader, en el qual destaca que, de tota la demarcació de Tarragona, la Conca de Barberà és, amb diferència, la comarca amb més sol·licituds presentades amb un total de 25 empreses (46,30%), seguida de l’Alt Camp amb 16 empreses (26,63%) i el Priorat amb 8 empreses (14,81%). De la resta de comarques tarragonines només s’han presentat, en global, 5 empreses.

Per tant, el nombre de total de projectes presentats telemàticament a Tarragona ha estat de 54 sol·licituds, el que significa l’11,80% de  Catalunya. Una de les dades més sorprenent és que les comarques amb major nombre de sol·licituds pertanyen a entorns rurals, el que significa que hi ha una intensa dinàmica emprenedora en aquest sector.

Pel que fa a la seva tipologia, es tracta principalment de projectes d’àmbit privat, i especialment  d’aquells que són d’activitats del sector agroalimentari i terciari (oci, turisme…). En l’àmbit  públic majoritàriament aposten per instal·lacions d’energies renovables i que es complementa amb inversions de foment de l’activitat econòmica i de  l’ocupació. 

La inversió econòmica proposada pels projectes amb les seves sol·licituds als ajuts Leader durant  aquesta convocatòria 2020 arriba a més de 10 milions d’euros i el volum sol·licitat en quadruplica la disponibilitat pel qual s’estudiaran de forma detallada totes les sol·licituds i els seus criteris per poder escollir els millors projectes.

Cal recordar que les ajudes Leader són cofinançades  pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, integrats dins del Programa de  Desenvolupament Rural 2014 – 2020.