El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya va publicar, el passat 4 de juny, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre que aprovava les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020. I avui hi ha publicat la Resolució que convoca aquests ajuts. El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació, i finalitza el 10 de juliol de 2020.

Els ajuts consisteixen en una o dues de les modalitats següents:

  1. a) un ajut per a les despeses de realització d’actuacions per a la restitució del potencial productiu pels imports màxims per hectàrea afectada pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020, en relació amb el grau d’afectació; i/o
  2. b) la compensació de les càrregues financeres per operacions de finançament, únicament per a actuacions d’inversió, amb l’Institut Català de Finances (ICF), amb la bonificació del 100% dels interessos. En aquest cas, a més de la sol·licitud del DARP, caldrà presentar la sol·licitud de préstec davant de l’ICF.

Els ajuts establerts en aquesta Resolució van a càrrec dels pressupostos del DARP per a l’any 2020, amb un import total de 4.100.000 euros, dels quals:

– 3.000.000 d’euros són per als ajuts de restitució del potencial productiu, i
– 1.100.000 euros per als ajuts de compensació de les carregues financeres.

Aquesta resolució preveu la possible ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria, fet que el DARP ja està treballant per tal d’incrementar-la en 7.000.000 euros, resultant una dotació final d’11.100.000 euros. Aquest increment de 7.000.000 euros s’aplicarà als ajuts destinats a la restitució del potencial productiu.