L’Agència Catalana de l’Aigua ha proposat designar deu municipis més de la Conca de Barberà com a zones vulnerables per contaminació de nitrats procedents del sector agrari.

Es tracta de la nova declaració que ha sortit a informació pública fins al 20 de març i que, en el cas de la comarca, afecta poblacions com Barberà de la Conca, Blancafort, Montblanc, Pira, Pontils, Rocafort de Queralt, Sarral, Senan, Solivella i Vilaverd.

L’ACA proposa la designació de 45 nous municipis com a zones vulnerables (consultar aquest enllaç) d’un total de 21 comarques i mantenir en la mateixa situació a la resta de localitats que fins ara estan incloses en zones vulnerables de contaminació per nitrats. Amb les dades de seguiment dels darrers anys, els canvis han estat poc significatius en la qualitat de les aigües subterrànies respecte als nivells de nitrats.

La revisió que ara es porta a terme és fruit dels resultats obtinguts a partir del darrer informe quadriennal per al període 2012-2015, dels resultats de les xarxes de control dels Programes de Seguiment i Control duts a terme per l’ACA fins al 2018, i de les dades de nitrats provinents del Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya del Departament de Salut.

Mapa amb les zones vulnerables designades actualment, i en trama ratllada la proposta de nous municipis.