El plenari municipal ha aprovat amb els vots favorables de Som Espluga i de Nova Espluga el règim de retribucions i dedicacions dels càrrecs electes de l’Espluga de Francolí. Junts per l’Espluga ha votat en contra perquè, tot i que s’han congelat les retribucions, augmenta el nombre i el cost de les juntes de govern.

L’alcalde Josep Maria Vidal tindrà una dedicació parcial 25 hores a la setmana, amb una retribució bruta anual de 26.532,65 euros. Els regidors Enric Mercadé, Anna Garcia i Xavier Rosell també tindran una dedicació parcial de 7,7 hores a la setmana amb 8.172,06 euros anuals bruts.

Pel que fa a l’assistència als plens, cada regidor serà compensat amb 120 euros i 140 euros per les assistències a les juntes de govern local, excepte els que tenen dedicacions que no comptaran amb aquest suport econòmic. Jordi Torre de Junts per l’Espluga ha recordat que es passa de 50 euros a 140 per assistència a una junta de govern, una quantitat que troba “excessiva”.

El de Junts per l’Espluga també ha preguntat per què no tots els regidors tenen dedicació parcial i quin criteri s’ha seguit. Vidal ha assegurat que ha estat una tria de cadascun dels regidors. L’equip de govern també ha optat per passar d’una a quatre juntes de govern al mes perquè cada regidor tingui una compensació econòmica semblant.

ÀUDIO: Jordi Torre qüestiona la quantitat econòmica per les assistències a les juntes de govern

L’alcalde Josep Maria Vidal ha contestat les crítiques de Torre subratllant que les retribucions estan “justificades i responen al mateix criteri que l’anterior mandat”.  

ÀUDIO: Josep Maria Vidal respon a Jordi Torre

El cap de l’oposició, Jordi Torre també ha dit que no troben oportú que es passi a comptar el quilometratge dels regidors i dels treballadors municipals de 0,34 euros a 0,30. A més a més, Torre ha demanat que es registri l’assistència dels regidors de govern.

Laura Poblet substitueix Xavier Rosell com a tercer tinent d’alcalde

Ple extraordinari (Foto: Arnau Martínez)

Xavier Rosell finalment no serà tercer tinent d’alcalde tal com s’havia anunciat i ho serà Laura Poblet. La primera continua sent Aida Morgades i la segona, Laura Ruíz de Porras. Aquest canvi va en sintonia a la qüestió de les retribucions i les assistències a les juntes de govern.

D’altra banda, les sessions plenàries ordinàries es faran cada últim dijous de mes a les 20 h, excepte el mes d’agost. Les juntes de govern els dilluns a les 22 h, també a excepció del mes estiuenc. Jordi Torre ha preguntat perquè s’ha passat d’una junta de govern a quatre al mes. Vidal ha respost que “volem fer una feina intensiva i recollir setmanalment l’acció de govern en unes actes avalades per secretaria”. Aquest punt l’ha votat afirmativament l’equip de govern i Nova Espluga, mentre que Junts s’ha abstingut.

Pel que fa a les comissions, Jordi Torre ha preguntat si es crearà una comissió d’urbanisme, habitatge i equipaments i una altra de personal i serveis municipals, una iniciativa de Som Espluga el 2015, ha recordat. Josep Maria Vidal ha dit que es podrà estudiar aquesta possibilitat a la junta de portaveus.

En una altra línia, s’ha aprovat els membres que conformaran el Patronat Municipal de Turisme de l’Espluga i de diversos consells i organismes municipals.