Segons les dades de l’enquesta d’usos lingüístics de la població catalana del 2018 realitzada per l’Institut d’Estadística de Catalunya i la Direcció General de Política Lingüística, només el 40,4% de la població del Camp de Tarragona s’expressen habitualment en català.

Si ho comparem amb les dades de la primera enquesta realitzada el 2003, el percentatge de persones que fan servir normalment el català ha baixat, ja que era del 49,5%. Per altra banda, el 46,6% de la població considera que el castellà és la seva llengua d’identificació.

El Camp de Tarragona conjuntament amb el Penedès i l’Àmbit Metropolità són les zones en què el castellà és la llengua habitual, a la resta de Catalunya és el català. Respecte al conjunt, l’ús del català segueix anant molt per darrere del castellà. El 36,1% de la població adulta manifesta que el català és la seva llengua habitual. L’any 2018, el 94,4% de la població de Catalunya de 15 anys i més entén el català, el 81,2% el sap parlar, el 85,5% el sap llegir i el 65,3% el sap escriure.

Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola (Imatge: Pep Morató)