El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha finalitzar les obres d’ampliació del dipòsit controlat del centre de tractament de residus de la comarca. Les obres han tingut un cost de 553.552 euros que ha finançat de manera íntegra per l’Agència de Residus de Catalunya.

L’àrea de medi ambient del Consell Comarcal preveu que aquesta ampliació permeti allargar la vida útil del dipòsit fins al 2024. No obstant això, l’ens comarcal ha engegat ja nous sistemes de recollida de residus municipals per tal d’incrementar la recollida selectiva i disminuir, d’aquesta manera, el rebuig que es diposita al contenidor verd.

Aquesta obra d’ampliació està relacionada amb la construcció d’una planta de pretractament de fracció resta abans de la seva disposició final en dipòsit controlat, amb la finalitat que tots els residus que s’hi dipositin siguin inerts i lliures de matèria orgànica. Aquesta instal·lació també contribuirà a l’allargament de la vida útil del dipòsit controlat.