L’Ajuntament de l’Espluga ha fet pública la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge de Pau substitut després que en el Ple Municipal del mes de març es proposés a Gema Gómez com a Jutgessa de Pau del municipi i Joan Casanovas com a substitut.

La convocatòria s’obre de nou perquè el candidat a ocupar aquesta plaça no va prendre possessió del càrrec. Per això, ara s’ha obert un termini de 20 dies hàbils, que finalitzarà el 5 d’octubre, per a poder-s’hi presentar.

Les persones interessades i que reuneixen les condicions legals han de presentar la sol·licitud per escrit a l’Ajuntament i un sobre tancat amb un currículum vitae i la declaració jurada de compliment dels requisits previstos al Reglament de Jutges de Pau i a la Llei Orgànica del Poder Judicial per a exercir el càrrec.