La campanya d’excavació d’aquesta primavera al Molí del Salt, a Vimbodí i Poblet, ha posat al descobert tres noves peces d’art moble i 4.000 restes d’eines de pedra i fauna de fa 14.000 anys. Les peces d’art localitzades darrerament són anteriors a les que s’havien identificat en d’altres campanyes d’excavació. Aquest fet realça la importància de la descoberta perquè indica que es van realitzar representacions artístiques al llarg de tota l’ocupació del Molí del Salt.

Com ha reconegut l’investigador i codirector de l’excavació, Manuel Vaquero, les noves peces trobades permetran conèixer l’evolució de l’estil i les tècniques artístiques d’aquesta etapa del Paleolític.  L’investigador ha remarcat que aquestes troballes confirmen que el Molí del Salt és un jaciment de referència per a l’estudi de l’art moble del paleolític a Catalunya i al conjunt de la Península Ibèrica.

Les peces d’art moble són tres plaques d’esquist amb gravats. “Ara les haurem de sotmetre a un treball de neteja molt laboriós, raó per la qual la identificació dels motius representats és encara molt preliminar. Tanmateix, s’han pogut identificar ja algunes representacions d’animals”, ha assenyalat Susana Alonso, col·laboradora de l’IPHES  (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). Les tres noves peces s’afegeixen a les que ja s’ha anat trobat al Molí del Salt des que es van iniciar els treballs l’any 1999, constituint ja una col·lecció de 22 peces.

La darrera campanya d’excavació d’aquesta primavera ha comptat amb el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat i l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet. Hi han participat 10 persones: dues de les quals són personal IPHES, sis estudiants del Màster Erasmus Mundus d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV), un del mateix màster però de la Universitat de Ferrara, i un estudiant de grau de la Universitat Complutense.