El servei de jardineria d’APRODISCA, que dona feina a persones amb discapacitat intel·lectual, problemàtica de salut mental i/o amb risc d’exclusió social, està realitzant tasques de millora i conservació a l’entorn de La Vall de Montblanc.

En concret l’actuació que s’està duent a terme se centra en l’àrea de la placeta camí a Rojalons, que inclou més de 13.000 m² en diversos senders: el camí GR171, de la Serreta a La Coma, el Camí de Mas de Ponent a Mas d’en Soler, el camí del Molí de Dins a la cruïlla Mas de Ponent i el Camí de Dins a Rojalons.  

Les tasques van començar al mes de gener i s’allargaran fins a finals de setembre.  Durant aquests mesos, els camins es desbrossaran i s’anivellaran, es construiran dues passeres de fusta i es podaran arbres i arbustos, entre altres accions. A la placeta camí a Rojalons, a més de desbrossar la zona, es definirà l’arbrat, s’eliminaran les espècies no autòctones i invasores i es reconduirà l’aigua de la font de dalt de la cascada. 

La brigada que realitza aquestes tasques està formada per quatre persones i un coordinador tècnic. El treball de l’equip de jardineria d’APRODISCA complementa la intervenció que l’Ajuntament de Montblanc ja està fent a la zona. 

L’actuació de recuperació que s’està duent a terme en aquest espai natural està subvencionada per la Diputació de Tarragona en el marc de les subvencions per Centres Especials de Treballl d’iniciativa social i empreses d’inserció per la conservació i millora d’espais naturals, per l’exercici 2022.