L’Ajuntament de Sarral ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona amb relació a la Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables. Amb un pressupost de 27.000 euros, d’una banda, es pagaran els socorristes de la piscina municipal i els agents cívics de la deixalleria municipal que hi van actuar durant el 2022. D’altra banda, es netejarà el dipòsit en el punt del Picaire.

Amb aquesta mateixa línia de la subvenció de Salut Pública s’han pogut dur a terme actuacions derivades, com és la instal·lació d’una bomba de calor i fred al consultori mèdic local i a la sala de pediatria. A més, l’Ajuntament ha pogut contractar la desinsectació i desratització del municipi. També s’han fet tasques de reducció d’espècies plaga com paneroles, formigues i rates o ratolins, així com les actuacions en el clavegueram de diversos edificis municipals.

La subvenció ha permès dur a terme la renovació dels cartells de la Ruta 3 de l’Anguera, fent referència a la sol·licitud amb relació a la senyalització i la informació a la població als espais naturals.