L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ja disposa de l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS) que fixa més d’una vintena de propostes orientades a afavorir la mobilitat dels vianants, equilibrar l’oferta d’aparcament dels residents i de la demanda de rotació, i també fer un ús més racional del vehicle privat. També posa el punt de mira en les voreres que no compleixen les amplades mínimes, per tal de poder suprimir barreres arquitectòniques.


En el procés de redacció s’ha dut a terme una diagnosi de les disfuncions del sistema de mobilitat a l’àrea urbana de l’Espluga de Francolí, incorporant específicament les percepcions dels problemes per part de la ciutadania. Arran de les conclusions extretes, s’han estimat diverses propostes d’actuació per donar resposta als problemes de mobilitat detectats. Les actuacions proposades són les que l’Ajuntament anirà aplicant de manera gradual a partir d’ara, segons necessitat, amb l’objectiu de millorar progressivament la mobilitat del municipi.

Principals propostes de l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible

Una de les principals apostes del Pla es basa a millorar la mobilitat de vianants en l’eix Lluís Carulla i Travessera de Poblet amb una reducció de la velocitat i la possible conversió en zona de vianants. Seguint aquesta línia, una altra de les accions destacades és la de treballar amb l’ordenació dels sentits de circulació, on es proposa un pla de sentits únics per poder oferir més espai als mitjans no motoritzats (a peu i en bicicleta). També es vol implementar miralls en una sèrie de cruïlles amb visibilitat reduïda.

Tanmateix, es preveu eliminar la zona blava i establir una nova zona de rotació horària comercial (regulat amb disc horari) de dia i aparcament veïnal de nit. També se suggereix senyalitzar els espais d’aparcament i la creació de nou aparcament. També s’estudia la creació d’un camí escolar segur per pacificar les entrades de les escoles i per restringir la circulació de vehicles motoritzats en horari escolar. Una altra de les propostes és la instal·lació de punts verds d’aparcament de bicicletes i patinets als antics contenidors soterrats.

L’Ajuntament de l’Espluga ha invertit uns 17.000 euros per impulsar el pla, que ha anat a càrrec de l’empresa Doymo. El document és un full de ruta per a les actuacions que, a partir d’ara, el govern municipal executi. Part dels projectes s’espera que es puguin dur a terme gràcies a l’ús de subvencions.