El Monestir de Poblet va iniciar fa unes setmanes un nou procés d’obres per eliminar les humitats del Palau del Rei Martí i evitar, de cara un futur, que tornin a sorgir. 

ÀUDIO: El Prior del Monestir de Poblet, Pare Rafael, detalla la intervenció

Fins al mes de juny es treballarà per retirar les humitats actuals a l’interior de l’edifici i intervenir en la teulada i els baixants d’aigua per evitar noves filtracions. Actualment, s’està ampliant els canals per la circulació d’aigua.

Un cop acabat es tornarà a utilitzar el Palau com a edifici d’exposicions i es redistribuiran els elements museístics per fer-los més visibles.

ÀUDIO: El Prior del Monestir de Poblet destaca la importància d’aquest projecte

Aquest és un projecte subvencionat pel Ministerio de Cultura i Deporte i la participació dels arquitectes de la Diputació de Tarragona amb un pressupost final de 600.000 euros.