Les obres per enderrocar l’edifici del carrer Castell seran una realitat quasi dos anys després de l’esfondrament parcial de l’habitatge. Tal com es va confirmar en el ple municipal d’aquest dijous, les obres ja han estat adjudicades i en els propers deu o quinze dies es començarà a treballar en l’enderrocament de l’habitatge.

Una acció amb la qual l’equip de govern vol evitar futurs ensurts, ja que els estudis fets demostraven que es podia patir futurs esfondraments i que l’estructura no era segura. Com a part del procés, el tècnic del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ja ha fet visites als veïns afectats i les actes prèvies necessàries.

ÀUDIO: L’alcalde de l’Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, detalla el punt en què es troben les obres del carrer Castell

Entre els temes tractats al ple del mes de setembre també destaca una modificació de pressupost per aprofitar les partides que han quedat buides o sobrants en aquests moments de l’any. És el cas de les obres del carrer Joan Maragall o l’estudi de seguretat i salut del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), ambdós projectes queden prorrogats per l’any vinent per canvis en els terminis.

Aquests diners, juntament amb altres partides del capítol d’inversions es destinaran al pagament de personal extern per cobrir treballs de la brigada a causa de la falta de personal i a l’aportació de cisternes d’aigua per evitar la sequera, amb un pressupost de 64.000 euros. Aquests són dos dels projectes més destacats d’aquest canvi de pressupost al qual el grup Junts per l’Espluga va votar amb una abstenció. En el cas de Nova Espluga es va votar a favor.

ÀUDIO: L’alcalde de l’Espluga de Francolí explica el canvi de pressupost

ÀUDIO: El portaveu de Junts per l’Espluga, Jordi Torre, argumenta l’abstenció del seu partit

ÀUDIO: El portaveu de Nova Espluga, Francesc Sánchez, es mostra a favor de la proposta

Altres punts destacables és l’inici de licitació de tres lectors de matrícules, l’endarreriment de la licitació del projecte d’accés a l’Espluga Park pels canvis de preus del material o la finalització de la instal·lació de plaques al Casal, actualment a l’espera de la connexió que ha de realitzar la companyia.

L’Ajuntament torna a patir canvis en l’àmbit de secretaria-intervenció (Imatge: Pep Morató)

Nous canvis en secretaria intervenció

L’Espluga de Francolí va iniciar el mes d’agost sense secretari interventor després de la marxa de qui va ser secretari del municipi durant 10 mesos, Aitor Alonso. Durant aquest temps el municipi ha comptat amb un secretari eventual, que visitava el municipi un cop a la setmana, i de cara a mitjans d’octubre es tornarà a comptar amb una figura fixa, després de fer ús de la borsa de secretaris-interventors creada ara fa un any.

Durant les dues primeres setmanes d’octubre aquesta figura la cobrirà com a secretaria accidental la treballadora de l’ajuntament Cristina Romea, com ja ha passat en altres ocasions. Per evitar que aquest nou trasbals pugui causar problemes en el funcionament de l’ens públic l’equip de govern ha demanat suport a la Diputació de Tarragona per minimitzar les afectacions d’aquest nou canvi.

ÀUDIO: Josep Maria Vidal aclareix els canvis que patirà el municipi en els propers dies