El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha editat una guia de llenguatge inclusiu i no sexista amb eines per desenvolupar comunicacions no discriminatòries. El manual, que va destinat al personal de l’administració, inclou exemples i propostes de text no sexistes per a formularis, cartes, comunicació interna i comunicació oral, tot plegat amb un llenguatge inclusiu.

S’ha elaborat en format virtual i també s’ha editat una estoreta per a l’ordinador amb una guia ràpida, que inclou a més un codi QR per poder accedir a la guia completa. El document, que vol ser més pràctic i visual que altres guies similars i que posa exemples quotidians i propers a la comarca, integra una sèrie de recomanacions per a l’ús del llenguatge no sexista, acompanyant les explicacions d’exemples per tal de minimitzar les males pràctiques, sobretot, entre el personal que més està de cara el públic.

ÀUDIO: La consellera comarcal d’Igualtat del Consell de la Conca de Barberà, destaca la importància d’aquesta guia

Entre les recomanacions, es proposa evitar termes genèrics i l’ús de la forma masculina o femenina si la persona a qui s’adreça un document no manifesta la seva identitat de gènere o és una persona d’identitat no binària. Pel que fa a la comunicació visual, es proposa evitar la figura de l’home blanc heterosexual com a model universal representatiu de la societat i apostar per una representació de la diversitat de manera transversal.

La publicació de la guia anirà acompanyada d’una formació específica per als treballadors i treballadores del Consell i dels Ajuntaments de la Conca. Seran, de fet, els mateixos treballadors i treballadores que després revisaran que tots aquells documents de relació amb la ciutadania tinguin perspectiva de gènere i un llenguatge inclusiu.

ÀUDIO: La tècnica d’igualtat del Consell Comarcal, proposa que siguin els treballadors qui revisin complir amb aquests estàndards