La Ponència d’energies renovables de la Generalitat de Catalunya s’ha pronunciat sobre els projectes de parcs fotovoltaics Plans de Jori i Costa del Foraster, que afecten terrenys de l’Espluga de Francolí i de Montblanc, i ha dictaminat dos informes desfavorables atès que existeixen elements determinants que, ja d’inici, es consideren insalvables i desaconsellen la ubicació.

Segons la resolució al qual ha tingut accés l’EFMR, la Ponència, reunida aquest dimarts, ha resolt com a no viable l’avantprojecte Plans de Jori presentat per Naturgy, que afectava els termes municipals de l’Espluga de Francolí i Montblanc. La planta proposada, de 28 MWp i amb una extensió de 57 hectàrees, entre la línia del tren d’alta velocitat que fa de límit pel nord i parcialment la línia fèrria Barcelona Lleida i l’N-240 pel sud, tenia previst la instal·lació de 46.662 panells solars.

L’avantprojecte Costa del Foraster, també situat als termes municipals de Montblanc i l’Espluga, ha estat considerat per la Ponència com a emplaçament no viable, segons ha pogut saber l’EFMR. La planta fotovoltaica proposada, entre l’autopista AP2 que fa de límit pel nord i la línia del tren d’alta velocitat que fa de límit pel sud, plantejava una extensió de 70 hectàrees i una potència de 25,15 MWp amb 41.910 panells solars.

Per als dos avantprojectes de parcs solars fotovoltaics l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, el de Blancafort, el de Senan, el de Rocafort de Queralt i també el Consell Comarcal de la Conca van emetre un informe desfavorable al·legant que l’emplaçament d’aquestes instal·lacions podia comprometre els valors ambientals, paisatgístics i agrícoles del territori. En aquest sentit, el GEPEC i Unió de Pagesos també van presentar informes desfavorables.

La Ponència d’Energies Renovables ja va desestimar fa uns dies tres parcs més solars a Rocafort de Queralt, a Conesa i a Sarral, on el terme municipal de l’Espluga quedava afectat a través de la línia elèctrica d’evacuació que connectaria els parcs fins a la xarxa elèctrica de transport.