A Catalunya, un total de 28.931 persones estan diagnosticades de Parkinson, d’aquestes, 14.660 són dones i 14.271 són homes. Pel que fa a l’evolució del nombre de persones afectades per la malaltia en els darrers sis anys, aquesta es manté estable, l’any 2019 es van detectar 3.192 nous casos.

L’edat és un factor de risc important a la malaltia del Parkinson, el 97% dels pacients tenen símptomes a patir de 65 anys o més, encara que aquesta afecta majoritàriament la gent gran i, es diagnostica, de mitjana, tres anys abans en els homes que en les dones. L’edat de les persones afectades és de 80,2 anys en dones i 77,3 anys en homes.

Per territoris, hi ha una distribució heterogènia en funció de les àrees de gestió assistencial (AGA) establertes pel CatSalut. En alguns territoris s’observen taxes més elevades que en altres tot i que no hi ha un patró clar de comportament. En aquest sentit, el Baix Ebre i Aran són les AGA amb menys prevalença mentre que el Vallès oriental Central, l’Alt Camp i la Conca de Barberà són els territoris amb taxes més elevades de la malaltia de Parkinson.

El dia 11 d’abril se celebra el Dia Mundial del Parkinson en commemoració del naixement del metge britànic James Parkinson qui, l’any 1817 va publicar un assaig que es va convertir en el primer estudi sobre la malaltia que, en l’actualitat, porta el seu nom. La malaltia de Parkinson és un trastorn neurodegeneratiu que afecta el sistema nerviós de forma crònica i progressiva, i del qual es desconeix la causa. Després de l’Alzheimer, és la malaltia neurodegenerativa més prevalent.