Comença el procés per traspassar l’Hospital Pius de Valls, el centre hospitalari de l’Alt Camp i la Conca de Barberà, a la Generalitat. Govern, centre sanitari i Ajuntament de Valls han signat aquest divendres el protocol d’intencions que regularà la futura reordenació dels serveis públics de salut a la ciutat i a tota la seva zona d’influència. 

La prioritat que guia aquest protocol és mantenir i millorar els actuals dispositius destinats a l’assistència sanitària i sociosanitària en funcionament dins el sistema públic en termes de viabilitat i sostenibilitat; tot plegat, intensificant-ne la qualitat i la capacitat resolutiva en benefici de la població i fer-ho possible aprofitant l’experiència acumulada fins ara al Pius Hospital de Valls. De fet, sota l’enfocament que aquest deixi de ser de gestió municipal i passi a gestionar-se a través d’una organització ja existent íntegrament pública, depenent de forma directa del CatSalut.

Així mateix, aquesta iniciativa de reordenació ha de permetre treballar conjuntament per a l’adaptació i modernització d’aquests equipaments d’acord amb la realitat actual, a fi de donar resposta a les necessitats sanitàries de la ciutat de Valls i de la seva zona d’influència, i en consonància amb les directrius de planificació de la Regió Sanitària Camp de Tarragona.

En aquest context es preveu que l’Ajuntament, amb ple consentiment de Gestió Pius Hospital de Valls, impulsi les mesures adequades per iniciar i facilitar la transmissió de la unitat productiva associada a la seva prestació d’activitat assistencial en salut a la corresponent entitat de dret públic depenent del CatSalut, acompanyada pel conjunt d’actius i passius que s’hi associïn, retenint l’activitat en l’àmbit social que li és pròpia.

El protocol d’intencions preveu la constitució d’una comissió de treball entre l’Ajuntament i el CatSalut que haurà de concretar el projecte de reordenació i la transició per al canvi de gestió. D’aquesta manera, la comissió treballarà els diversos aspectes a tenir en compte: entre d’altres, els relacionats amb recursos humans, l’activitat assistencial, l’àmbit patrimonial, d’infraestructures i inversions, així com les qüestions de caràcter econòmic-financer, corporatiu o jurídic.

Visita de la consellera de Salut al Pius (Imatge: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona)