L’Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social ha iniciat el registre sistemàtic de les restes humanes de la Cova dels Xaragalls situada a Vimbodí i Poblet i amb la qual es preveu realitza datacions i anàlisis genètiques i  antropològiques. Com a part d’aquest procés el Museu de la Vida Rural ha cedit temporalment dos cranis de la cova per poder ser integrats en els conjunts arqueològics generats durant les excavacions.

Durant el mes de febrer s’ha dut a terme una nova campanya d’excavació a les coves dels Xaragalls, concretament a la boca C on s’ha treballat per registrat els diferents nivells de gran riquesa en restes humanes a la zona. També s’ha aprofitat la intervenció per realitzar tasques d’adequació d’un nou accés a la cavitat per la boca A per tal de facilitar l’excavació de restes paleontològiques que poden arribar a ser més antigues de 100.000 anys.

Cal recordar que la cova dels Xaragalls  ha estat molt pertorbada per excavacions antigues no documentades. A més,  a causa dels espolis molts materials s’han perdut i els que s’han conservat es troben dispersos entre els museus comarcals i altres dipòsits particulars, o es desconeix la seva  localització. Per aquest motiu l’IPHES ha iniciat els treballs de registre de tots els materials possibles, entre els quals es troben els dos cranis cedits pel Museu de la Vida Rural.

Un dels cranis cedits pel Museu de la Vida Rural (Imatge: MVR)

Més de 2.000 restes identificades fins al moment

Els primers estudis realitzats a la cova apuntaven que els dipòsits trobats eren de l’Edat de Bronze, però les datacions preliminars de les mostres de carbó registrades durant la campanya de l’any 2018 apunten a l’existència de diferents períodes que abasten des del Neolític antic fins a l’alta Edat Mitjana, així com mostres de fa més de 43.500 anys.

Però els treballs que s’efectuen ara plategen importants incerteses sobre la integritat del conjunt arqueològic que contenen els diferents nivells, entre els quals es troben restes esquelètiques humanes, animals, materials ceràmics i metàl·lics amb una gran varietat entre els diferents nivells, motiu que complica l’estudi del registre fòssil de la boca C de la cova. Fins al moment s’han inventariat més de 2.000 restes provinents de l’Alta Edat mitjana i l’Edat de Bronze.

En les properes campanyes l’equip espera recuperar restes en estrats més antics  especialment del Bronze mig. En els nivells del Neolític antic han estat registrades restes humanes, però a dia d’avui no es pot assegurar si són intrusions dels estrats més  recents del Bronze antic o mig.

L’IPHES està fent feines d’identificació a la zona (Imatge: IPHES)