Aquest passat dijous ja es va començar ha muntat una bastida al lateral de l’Església Nova de Sant Miquel de l’Espluga de Francolí. Aquest pas és l’inici d’unes obres que comencen el proper 11 de gener i les quals tenen com a objectiu l’arranjament de les cobertes de les capelles laterals i el transsepte del costat de l’Evangeli de l’església.

Una actuació que s’ha hagut d’iniciar degut a la mala evacuació de les aigües pluvials de la coberta que ha provocat filtracions a l’interior i l’estructura llenyosa de la sota coberta s’ha vist compromesa. Aquesta patologia ha incentivat la presència de termites que han minat moltes bigues, algunes amb afectacions molt greus. Els elements de fusta d’aquesta part de la coberta estan severament danyats i per aquest motiu la parròquia va encarregar la redacció d’un projecte per dur a terme els treballs sota la direcció d’un tècnic facultatiu que dirigirà les obres.

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí va concedir el proppassat 7 de desembre llicència urbanística per dur a terme els treballs d’arranjament descrits. L’empresa adjudicatària de les obres ha estat Construccions Teixidó Garrell i la redacció i direcció del projecte es farà sota la supervisió de l’Arquitecta Elisenda Rosàs Tosas. Per a dur a terme les obres es comptarà amb la col·laboració econòmica de l’Ajuntament, la Diputació de Tarragona, l’Arquebisbat i la parròquia.