Dos mesos després de la posada en marxa del nou servei de recollida selectiva de residus porta a porta a 7 municipis, entre ells l’Espluga de Francolí, i quasi els 15 municipis amb contenidors tancats ja activats el percentatge del reciclatge ha augmentat fins al 78,80%, suposant un augment del 30%.

La comarca va generar el passat mes de novembre un 60% menys de material de rebuig. En concret la xifra d’aquesta fracció ha passat  de 378 tones recollides el mes de novembre de 2019, a 149 tones el mateix mes d’aquest 2020. S’hi afegeix també un augment important de la matèria orgànica recollida de forma selectiva, que ha passat de  121 tones a 190 tones, el qual suposa un augment d’un 56%.

Un altre increment molt important ha estat el dels envasos i plàstics. El mes de novembre de l’any 2019 els contenidors de plàstic van recollir unes 39 tones d’aquest material, mentre que el passat mes de novembre aquesta xifra va pujar fins als més de 66 tones, un augment del 68,70%.

La recollida de cartró comercial també ha patit una notòria pujada, passant de 13 a 29 tones, suposant un increment superior al 100%, degut a l’increment de comerços de tota la comarca que s’han adherit a aquest tipus de servei. El vidre en aquest mes de novembre s’ha detectat un increment del 31,5 %, passant de 29 a 39 tones.

De forma paral·lela, un altre factor que s’està detectant és el fort increment en la utilització de les deixalleries municipals, amb un 20% més d’entrades de residus i un augment de les entrades d’usuaris. A més amb la posada en funcionament del servei de recollida de restes vegetals els quals ja se n’han fet més de 180 serveis a domicilis i del servei de voluminosos els quals ja en són més de 90 usuaris.