El Consell Comarcal, juntament amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha aprovat el Protocol de Prevenció i Atenció a les Situacions de Violència Masclista de la Conca de Barberà, el qual suposa un gran canvi a la lluita contra la violència masclista de la comarca.

Entre els principals punt destacats està que els agents que intervenen en situacions de violència masclista han desenvolupat nous circuits de comunicació per atendre millor a les dones que pateixen aquesta violència i prevenir la victimització secundària, així com treballar per a prevenir aquests maltractaments.

També s’ha canviat el nom del protocol, incidint, per una banda, en la prevenció com a factor clau per erradicar la violència masclista, per l’altra perquè no es tracti a la dona com a víctima i per tant que el problema és de l’agressor.

Finalment s’ha impulsat la creació d’un grup motor, que dinamitzarà el protocol per a tenir-lo actualitzat, per a treballar en pro de la prevenció, per augmentar esforços per a una bona atenció, i per potenciar la prevenció de la violència masclista.

El SIAD és un servei que ofereix informació, orientació i assessorament en tots els aspectes relacionats en l’àmbit laboral, social, personal i familiar a totes les dones de la Conca de Barberà, independentment de la seva edat, situació personal o procedència.