El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ja té vigent els pressupostos per aquest 2021. Ahir es va aprovar per unanimitat un pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2021 que puja a poc més de 14.200.000 euros. Aquesta xifra suposa un creixement d’un 6% respecte al pressupost de l’any 2020.

Entre les inversions més destacades hi ha el tractament de residus municipals. Es destinaran més de 4.000.000 euros al Centre Comarcal de Tractament de Residus per a la construcció d’una planta de tractament de la fracció de rebuig i l’ampliació de la planta de compostatge per poder atendre l’augment de matèria orgànica que s’està produint amb els nous sistema de recollida de les escombraries; i 59.000 € per millorar les deixalleries que hi ha als pobles de la comarca.

També es preveu destinar 130.000 € a dotar Concactiva amb noves aules de formació i més despatxos per als viveristes i també per millorar la seva eficiència energètica. Una altra partida de 30.000 € es destinarà a posar en marxa la segona fase de la xarxa comarcal de telecomunicacions. Entre altres accions també es troba el projecte d’abastament d’aigua per la comarca, la primera fase del qual tindrà un cost de 4.680.000 euros.

Gran part dels pressupostos són subvencionats per la Generalitat

La major part del finançament per obtenir aquests pressupostos ve subvencionat per la Generalitat de Catalunya amb un 56% dels recursos econòmics. Seguit dels ajuntaments de la comarca que financen més del 28% del pressupost. En tercer lloc la Diputació de Tarragona contribueix amb gairebé un 5% dels recursos que gestionarà el Consell. I, per últim, prop del 10% provenen del cobrament de preus públics i d’ingressos d’altres ens. 

Juntament amb aquests pressupostos, també s’ha aprovat el Pla d’actuació de l’ens on es defineixen tots els  projectes i activitats que està previst executar. Les més destacades són les actuacions de reforç als programes d’assistència i de suport als ajuntaments de la comarca i l’increment dels ajuts socials i educatius.