L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí sotmetrà a votació al proper ple municipal d’aquest dijous dia 26 de novembre les bases de les ajudes econòmiques destinades als comerços i empreses de l’Espluga de Francolí per fer front a les pèrdues derivades de la crisis de la Covid-19. La dotació pressupostària d’aquests ajuts és de 34.000 euros, 22.000 dels quals provenen de la partida dels pressupostos participatius, que enguany no es duran a terme tal com es va acordar a la taula de reactivació econòmica de la Covid-19, on hi participen i hi tenen representació tots els grups polítics municipals.

Per altra banda, des de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de l’Espluga s’ha proposat augmentar aquest import amb 12.000 € més per incrementar la dotació d’aquesta convocatòria d’ajudes, provinents de la partida de dietes i assistències de regidors, de la qual hi ha aquest import disponible ja que no se n’ha fet ús i també perquè les tinents d’alcaldia estan percebent un import inferior al que estava previst. Tant les bases com la dotació pressupostària han estat consensuades pels tres grups municipals.

Podran sol·licitar aquesta ajuda econòmica totes les persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat en un establiment situat a l’Espluga de Francolí i que tinguin la corresponent llicència d’activitat tramitada abans del 14 de març de 2020. Per tal d’establir els imports de les ajudes es tindran en compte diversos criteris que cada un d’ells tindrà una puntuació, amb l’objectiu de repartir els imports de manera equitativa. En aquest sentit, es valoraran les pèrdues econòmiques que es puguin derivar de la crisi de la Covid-19, el temps durant el qual l’establiment ha estat obligat a tancar i també la inversió que ha estat necessària per adquirir material de protecció per la Covid-19.

Amb aquesta línia d’ajuts municipals als establiments i empreses de l’Espluga, des de l’Ajuntament el que es pretén és recolzar al sector comercial i turístic, fent un esforç per trobar dotació pressupostària en uns comptes municipals afectats per la davallada d’ingressos. En tot cas, es considera que optar a aquest ajut pot ser complementari a altres línies de subvenció provinents d’administracions superiors.

Pel que fa als terminis, un cop aprovades les bases aquestes hauran de ser exposades públicament i després de la seva publicació definitiva es convocarà el termini per recollir sol·licituds per aquesta línia d’ajuts, que es preveu que sigui a finals d’any. Durant el mes de gener, es disposarà de 15 dies naturals per presentar les sol·licituds. L’Ajuntament de l’Espluga informarà pels canals habituals dels detalls de la convocatòria: terminis i documentació a presentar.