Durant 70 anys, l’Església ha inscrit 80 propietats a la Conca de Barberà i 3.700 finques a Catalunya sense haver-ne acreditat la propietat. La Generalitat ha obert una oficina de mediació per als afectats.

Ara totes aquestes dades consten en un mapa interactiu elaborat pel departament de Justícia, en què es pot consultar el nombre de finques, el tipus, la ubicació, el registre corresponent i la titularitat dels immobles. 

En virtut d’una llei franquista, l’Església va inscriure al seu nom en els registres de la propietat desenes de milers de béns immobles a tot Espanya. Aquesta norma, del 1946, permetia que amb només la signatura d’un bisbe es pogués registrar per primera vegada (o immatricular) la propietat d’un immoble sense necessitat de certificar-ne la propietat. El Col·legi de Registradors va lliurar al Govern central el 2018 una llista, però roman en secret. La Generalitat ha decidit ara fer pública la seva després d’estudiar els fons dels registres de la propietat catalans.