El Secretariat de les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (SFADF) que agrupa sota una estructura funcional totes les ADF de Catalunya, ha fet entrega de tot el material recollit a l’ADF de l’Espluga.

Moments després de la riuada del passat octubre el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya va impulsar una campanya de suport per recollir ajudes per l’ADF de l’Espluga que es va veure greument afectada perdent tot el material. A més a més, van obrir un número de compte específic per recollir donatius econòmics.

Durant aquests mesos el Secretariat ha recollit també totes les ajudes de material que cada ADF o empreses interessades hagin pogut aportar per pal·liar les mancances de l’ADF afectada. El material que ha rebut l’agrupació espluguina ha estat mànegues, pales, sulfatadora, entre d’altre material.