La directora de l’Àrea Bàsica de Salut de Montblanc-l’Espluga, Laura Ruiz de Porras, ha insistit en un comunicat que tots els malalts ja diagnosticats de COVID-19 com aquells que presenten símptomes sospitosos de patir la malaltia s’aïllin per complet.

En el comunicat s’especifica que “cal que prenguin consciència que el mateix virus que a ells els pot donar símptomes menors, com qualsevol constipat, en altres als que pugui contagiar els pot ocasionar una malaltia greu, fins i tot la mort. A més, si no posa fi a la transmissió, la cadena de contagis que ell pugui originar perpetuarà l’epidèmia amb les repercussions socials, econòmiques i sanitàries que això comporta.”

Què fer en cas de donar positiu al COVID-19?

El malalt ja diagnosticat ha de romandre aïllat de la resta de convivents del domicili, sempre que es pugui, en una habitació individual, fent ús d’un lavabo i WC privatius. Quan això no sigui possible, es mourà pel domicili amb mascareta quirúrgica i mantenint, en tot moment, una distància no inferior a 2m amb altres membres de la família, creuant-se amb ells tan poc com pugui.

Tant el malalt com la resta de membres de la família extremarà les normes generals d’higiene personal, especialment, procedir a la neteja acurada i reiterada de mans. Es fregarà el terra amb solució rebaixada de lleixiu i es netejaran amb cura les superfícies, manetes de portes, passamans, baranes d’escales i endolls i altres utensilis (quan es pugui) Es netejaran amb aigua molt calenta la coberteria de forma separada a la resta de convivents

En cas d’empitjorament amb l’aparició de símptomes d’alarma com febre alta, persistent i refractària als antitèrmics prescrits, sensació d’ofec, dolor toràcic, esputs sanguinolents o altres signes evidents de gravetat (alteració de l’estat de consciència…) es posarà en contacte amb el servei d’urgència trucant al 112 per mobilitzar els recursos de trasllat al servei d’urgències de l’hospital.


Què fer si presentes símptomes sospitosos de COVID-19 per primera vegada?

El malalt que presenti símptomes sospitosos de COVID-19 per primera vegada (semblants a un procés gripal qualsevol amb febre, tos seca, malestar general, mal d’ossos…), adoptarà mesures d’aïllament i trucarà al 061 o al CAP per a rebre instruccions. Amb simptomatologia lleu, de recent aparició, no cal personar-se al centre, donat que l’element substancial de la visita mèdica és l’interrogatori el qual pot fer-se perfectament per telèfon i l’exploració física no aporta mai cap dada que faci modificar l’actitud terapèutica, que sempre adopta la mateixa prescripció: repòs, antitèrmics i aïllament amb seguiment telefònic diari.


L’Àrea Bàsica de Salut de Montblanc-l’Espluga ha reestructurat el servei assistencial del CAP considerant que, en aquests moments d’epidèmia, l’assistència telefònica és la fonamental; tot i així, la sobrecàrrega de línies en determinades hores pot provocar deficiències insalvables.

El malalt pot recollir la medicació a la farmàcia directament, només aportant la targeta sanitària, sense necessitat pe passar a recollir la recepta pel CAP i això val tant pel tractament prescrit pel COVID-19 com per la renovació de medicació crònica caducada. Tot i que l’eRecepta gaudirà, durant el procés epidèmic, d’una pròrroga automàtica d’un mes.

Per a la baixa laboral tampoc caldrà personar-se al CAP a tots els usuaris se’ls a donat d’alta per la econsulta i podrà obtenir-la i imprimir-se-la a casa. També podran donar-se d’alta al programa “La meva salut”  telemàticament o trucant al telèfon 900 053 723. Per aquesta mateixa via podrà renovar el comunicat de confirmació i l’alta.

1 COMENTARI

Comments are closed.