La Junta de Govern de l’Ajuntament de Montblanc celebrada aquest dimecres 18 de març aprovava un primer paquet de mesures econòmiques per a fer front, en l’àmbit local, a la crisi del coronavirus. La reunió, que es duia a terme virtualment, servia per concretar la tasca duta a terme durant els darrers dies des de les diverses regidories i departaments de la Casa de la Vila.

Així doncs, i a l’espera que aquestes mesures es puguin ampliar amb altres iniciatives, l’Ajuntament de Montblanc retornarà el 50% de les quotes del mes de març als usuaris de la llar d’infants municipal, l’escola de música i també de les activitats esportives municipals. A més, tampoc es cobrarà la mensualitat corresponent a l’abril en cap del tres serveis.

D’altra banda, s’aturen els processos de recaptació, tant els voluntaris com els que es troben en fase d’executiva. Se suspèn el termini de cobrament voluntari de les taxes d’escombraries, guals, vehicles de tracció mecànica i també l’IBI (impost de béns immobles). En el moment oportú, s’acordarà amb els ens delegats tant la modificació de les dates de cobrament dels padrons suspesos com l’aprovació de nous terminis de pagament per als padrons que es vagin aprovant. Tampoc s’iniciarà el procediment de constrenyiment per a deutes no abonats en el procediment voluntari i també se suspèn la tramitació dels expedients que ja es trobaven en curs.

L’Ajuntament de Montblanc també garanteix el sou dels treballadors públics mentre duri el confinament i treballa per garantir que cap entitat de la vila quedi en una situació compromesa fruit de les cancel·lacions de les seves activitats habituals a causa de la pandèmia.

A més, la regidoria de Serveis Socials treballa intensament amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà perquè cap persona i/o família es trobi en situació de vulnerabilitat arran de la crisi del coronavirus. Més endavant, es podrien fer públiques altres mesures que s’estudiaran convenientment. L’Ajuntament de Montblanc recorda que és imprescindible que la ciutadania faci cas de les restriccions fixades per les autoritats així com dels consells de seguretat i salut a fi de contribuir a frenar l’expansió del virus.