Aquest divendres, 14 de febrer, és l’últim dia perquè tots els damnificats presentin els seus projectes, que hauran de ser validats per la Comissió Legal i Econòmica. Les bases definitives estan publicades al web riuadasolidaria.cat.

L’objectiu de la Riuada Solidària de l’Espluga és poder començar a repartir els ajuts a partir de la segona setmana de maig, quan es farà pública la llista definitiva i nominativa dels ajuts atorgats. Els damnificats rebran els fons econòmics mitjançant transferència bancària un cop presentin factures de les obres d’arranjament realitzades. Tindran temps fins al 22 d’octubre, quan es complirà un any de la riuada.

Entre altres aspectes, les bases classifiquen les línies d’ajudes en set apartats diferents, d’acord amb la naturalesa del projecte que es vulgui dur a terme a partir dels desperfectes ocasionats per la riuada. Així, el 50% dels fons recaptats per la Riuada Solidària es destinaran a projectes en activitats empresarials o comercials, amb un màxim de 10.000 euros per projecte presentat. El 20 % es destinarà a projectes en explotacions ramaderes o agrícoles, en aquest darrer cas la plataforma impulsarà aquelles intervencions que siguin col·lectives, com per exemple la reconstrucció d’una canonada de rec. El 10 % anirà a projectes en habitatges habituals, amb un màxim de 3.000 euros. I la resta, es repartirà entre en habitatges de segona residència (7%), magatzems (5%), vehicles (5%) i habitatges buits (3%). La plataforma es reserva el dret de modificar els percentatges i màxims en funció de les peticions rebudes.

La Comissió Legal i Econòmica seleccionarà primer els projectes vàlids d’acord amb les bases. Tots ells seran valorats després per una segona comissió d’avaluació formada per un representant de cada grup polític del consistori de l’Espluga, un tècnic del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, un representant de la Fundació Fundit i Indicis i quatre representants de la iniciativa ciutadana Riuada Solidària de l’Espluga.