L’any passat els diferents serveis de recollida de residus municipals que gestiona el Consell Comarcal de la Conca de Barberà van aplegar gairebé 10.500 tones d’escombraries de diversa tipologia. Això ha significat, en relació a l’any anterior, una disminució de gairebé 400 tones de material de rebuig (un 3,34%).

Analitzant la tipologia dels material recollits, el que va patir una baixada més significativa ha estat el cartró comercial (7,37%), seguit a molt poca distància pel rebuig (7,36%). Per contra, els residus que van experimentar un major increment van ser els envasos (11,37%) i el vidre (8,4%).

Les anteriors variacions s’expliquen per la incidència que ha tingut la realització de les proves pilot de recollida selectiva a Montblanc i a Rocafort de Queralt. L’aplicació d’aquest nou model de recollida dels residus urbans ha comportat una rebaixa significativa de la quantitat de residus dipositats indiscriminadament per la ciutadania. Passant de les més de 5.300 tones de l’any 2018 a les poc més de 4.900 de l’any 2019.

Taula de dades del Consell Comarcal de la Conca de Barberà:

 201720182019% variació
2018-2019
Paper i cartró439.160458.310479.8644,70%
Cartró comercial212.540234.960217.640-7,37%
Envasos391.860444.060494.54011,37%
Vidre505.740511.440554.3968,40%
Rebuig5.355.3005.370.6954.975.400-7,36%
Matèria orgànica1.484.3401.557.6801.640.6605,32%
TOTAL8.388.9408.577.1458.362.500-2,50%
     
Deixalleries2.396.4052.261.5732.113.274-6,56%
TOTAL RESIDUS10.785.34510.837.87410.475.774-3,34%

Per contra, el nou model ha comportat els increments anteriorment assenyalats de la recollida selectiva d’envasos (plàstics la immensa majoria), vidre i matèria orgànica (un 5,3%).

Les dades anteriors han significat que la Conca de Barberà hagi incrementat en més de dos punts, en una sola anualitat, el percentatge de residus recollits selectivament. L’any 2018 aquesta xifra era del 50,45% i el 2019 va passar a ser del 52,51%.