Junts per l’Espluga de Francolí proposa que al següent ple municipal s’aprovi una moció per a elaborar un pla local d’atenció a les capacitats diverses. El grup considera que atès que el 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, després que així quedés instaurat el 1992 per l’Assemblea General de les Nacions Unides. El terme ‘discapacitat’ es fa servir per definir una condició física o mental, com la discapacitat sensorial, cognitiva o intel·lectual, el trastorn mental així com diferents tipus de malalties cròniques.

Com a conseqüència d’aquestes característiques, les persones amb discapacitat (física o mental) tenen greus problemes i obstacles per dur a terme el que es podria considerar un dia a dia convencional. Per exemple, el col·lectiu de persones amb discapacitat es veu condicionat sovint per una alarmant falta d’oportunitats a l’hora d’incorporar-se al món laboral. Aquest fet discriminatori no només afecta directament a les condicions econòmiques de les persones sinó que també els converteix en un col·lectiu molt vulnerable a ser discriminat socialment.

A l’Espluga de Francolí, segons les darreres dades de l’IDESCAT (2018) hi ha registrades 253 persones que tenen algun tipus de discapacitat reconeguda: físiques motores (88) i no motores (47), visuals (11), auditives (12), intel·lectuals (42), persones amb malalties mentals (43) i d’altres no incloses a aquests grups (10).

L’Espluga de Francolí necessita un pla d’acció i atenció municipal a la discapacitat que vetlli per les persones amb diversitat funcional. Un full de ruta que tingui com a missió garantir un municipi accessible a tothom, on es protegeixi el principi d’igualtat d’oportunitats entre totes les persones del nostre municipi, enfortint el compromís social i el respecte a la diversitat.

El pla local d’atenció a les persones amb capacitats diverses ha de respondre al compromís polític de l’Espluga de Francolí amb la garantia dels drets i la inclusió de les persones amb discapacitat. Es tracta d’un instrument que ha de permetre articular les polítiques per a l’atenció de les capacitats diverses i la inclusió en tots els àmbits, sense deixar de tenir en compte la perspectiva de gènere, ja que les dones amb discapacitat representen el 60% de la població mundial amb discapacitat i sovint pateixen una doble exclusió.

El 2013 es va aprovar la Llei General de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social, que pretenia garantir les condicions bàsiques de no discriminació i accessibilitat universal. D’altra banda, la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat pretenia fer un pas endavant en aquesta matèria. De fet, un dels aspectes en els que incideix aquesta llei és en la necessitat d’elaborar un pla d’accessibilitat que identifiqui i planifiqui les actuacions que cal dur a terme perquè en l’àmbit d’aplicació del pla s’assoleixin les condicions d’accessibilitat establertes per aquesta llei i per la corresponent normativa de desplegament. No obstant, actualment no existeix un reglament que permeti el seu desplegament per la qual cosa la llei no està implementada.

Per tot això, les propostes que es plantegen en la moció presentada per Junts per l’Espluga de Francolí són:

  • Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana que es concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis del nostre municipi.
  • Elaborar un pla d’acció i atenció a la discapacitat que compti amb la complicitat de tots els actors socials implicats.
  • Destinar una partida dels pressupostos a la realització del pla.
  • Que existeixi una partida exclusiva destinada a desenvolupar les competències incloses a l’àrea de ciutadania com a capacitats diverses, que sigui suficient per dur a terme les actuacions necessàries durant l’any.
  • Traslladar aquests acords a les entitats i agents implicats amb el present col·lectiu al nostre territori, com ara el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, l’Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (APRODISCA), la Fundació ONCE, etc…
  • La proposta se sotmetrà a votació en el proper ple municipal corresponent al mes de desembre.