Les imatges mostren l’abans i el després de la zona del Molí de Guasch. En aquesta zona trobem el riu Milans el principal afectat pel temporal.

Les imatges de l’esquerra són del setembre del 2018 del Street View de Google, les imatges de la dreta del diumenge 27 d’octubre de 2019.