COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ESPLUGUINA PER LA COMUNICACIÓ LOCAL ESPLUGA AUDIOVISUAL EN RELACIÓ A LA RENÚNCIA DEL COORDINADOR DE L’ESPLUGA FM RÀDIO I AL FUTUR DE L’EMISSORA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

L’Espluga Audiovisual, entitat sense ànim de lucre que agrupa els professionals i col·laboradors i voluntaris dels mitjans locals de l’Espluga de Francolí, vinculada mitjançant conveni amb l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per la seva emissora municipal l’Espluga FM Ràdio, en col·laboració amb la producció de programes i suport en la cobertura informativa i el funcionament del mitjà de comunicació, EXPOSA:

  • Lamentem profundament la renúncia del coordinador de l’Espluga FM Ràdio, el periodista Arnau Martínez, anunciada a aquesta entitat i al consistori el 13 d’agost de 2019. La seva arribada a l’EFMR el mes de febrer de 2019 havia donat molt bons resultats i tenia potencial de futur.
  • Condemnem els motius que han provocat la pèrdua d’aquesta prestació de servei professional: el retard reiterat en el pagament de les factures per aquesta prestació, acompanyat dels informes desfavorables de la intervenció municipal que demostren la inviabilitat legal d’aquest tipus de contractació per a la gestió del servei públic municipal de comunicació que hauria d’assumir íntegrament l’Ajuntament. La mesura va ser adoptada el 2015 com a via de sortida urgent als problemes legals que van comportar, ja llavors, el tancament temporal de l’emissora. L’Espluga Audiovisual havia advertit al consistori que aquesta situació de provisionalitat no es podia allargar en el temps i que s’havia de buscar una solució més definitiva i legal. 
  • Reclamem a l’Ajuntament de l’Espluga que treballi per l’assoliment d’un projecte d’emissora de ràdio que sigui viable legalment i econòmicament amb l’estructura professional necessària per garantir-ne el seu funcionament en col·laboració amb l’equip de voluntaris.

L’Espluga Audiovisual i l’Ajuntament de l’Espluga hem iniciat converses des del primer moment de conèixer la renúncia del coordinador per tal de trobar una solució urgent i evitar un nou tancament de l’emissora municipal, treballant alhora per un projecte definitiu a llarg termini, pel qual fins ara no hi havia hagut recorregut polític. Per això:

  • Acceptem com a mesura només provisional i per un termini màxim de 4 mesos una obertura en serveis mínims de l’emissora amb un servei professional només durant els caps de setmana, que garanteixi la cobertura informativa dels principals esdeveniments, l’emissió de l’Informatiu Cap de Setmana, la continuïtat sonora de la ràdio, l’edició, emissió i publicació a web i xarxes dels programes i el manteniment de la web i l’agenda d’actes. Reclamem però que es garanteixi la cobertura i presència informativa a Tac12, amb qui existeix l’acord de col·laboració amb l’Ajuntament de l’Espluga com a membre del consorci de la televisió pública del Camp de Tarragona i que es recuperi el més aviat possible la cobertura en dies laborables, l’emissió dels informatius i programes diaris en acord amb la Xarxa de Comunicació Local i les tasques de coordinació. 
  • Valorem com a mesura només provisional la convocatòria d’un concurs públic per la gestió de l’emissora municipal de ràdio que garanteixi tots els drets laborals dels treballadors, la legalització de la seva situació laboral i el cobrament a temps del seu sou i del dret al descans i les vacances. Reclamem però, que aquest concurs públic no suposi una externalització total del servei i que es garanteixi el caràcter públic del mateix, sense perdre’n el control ni la línia marcada pel seu equip i l’Ajuntament en els últims anys i en acord amb l’Espluga Audiovisual. L’externalització del servei no s’hauria d’allargar més de 3 anys. 
  • Apostem per treballar de forma conjunta per un projecte definitiu que garanteixi la viabilitat de la ràdio municipal a través de la gestió pública del mitjà amb personal professional ben regulat i contractat que garanteixi i faciliti la col·laboració dels voluntaris, a preservar en tot moment. Que en 35 anys des de la creació de l’Emissora Municipal el consistori no hagi estat capaç d’establir un sistema estable de gestió pública del seu mitjà de comunicació -com han fet la gran majoria de municipis catalans que es trobaven en la mateixa situació- demostra una clara manca de voluntat política que cal compensar i resoldre de forma definitiva mirant cap als nous models comunicatius de futur i que alhora vertebri la comarca de la Conca de Barberà. Aquest ha de ser l’horitzó a seguir perquè la nova estructura pugui estar en marxa en un termini màxim de 3 anys. 

El compromís adquirit per part l’equip de Govern municipal de l’Ajuntament de l’Espluga amb l’Espluga Audiovisual per tal de treballar en aquesta línia garanteix una via de futur i evita el tancament de l’emissora, situació a la qual esperem que no calgui arribar. Per això, l’Espluga Audiovisual treballarà per garantir amb la participació de les persones voluntàries una programació estable i complerta seguint la línies de les últimes temporades, amb l’objectiu d’iniciar temporada el més aviat possible. 

L’alcalde de l’Espluga, Josep M. Vidal, en una entrevista amb Arnau Martínez i el president de l’Espluga Audiovisual, Xavier Lozano.