Aquest dimecres ha traspassat Alexandre Masoliver, monjo del Monestir de Poblet als 85 anys. Especialista en història monàstica i eclesiàstica catalana, va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 1988. El monjo feia anys que atravessava una malaltia que finalment no ha pogut superar.

Masoliver va néixer el 1934 amb el nom d’Ignasi a la vila ribagorçana de Seira, ben aviat però, es va traslladar amb la família a Barcelona. Tot i que es va llicenciar amb dret civil a la Universitat de Barcelona, ben aviat va tenir vocació religiosa i el 1959 va ingressar a Poblet. Quan va rebre l’hàbit de novici va adoptar el nom d’Alexandre.

A Poblet va fer tots els cursos de filosofia i teologia i el 18 de març de 1987 va ser ordenat prevere. l’any 1971, va obtenir el doctorat en teologia a l’Ateneu Pontifici de Sant Anselm de Roma. la seva tesi, de caràcter ja marcadament històric, portava per títol Origen y primeros años (1616-1634) de la Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón. Síntesis histórica y documentos(publicada a Poblet el 1973).

Dins el monestir, Masoliver ha estat bibliotecari. També ha sigut president de la Sociedad de estudios Monásticos i membre actiu de la Societat catalana d’Història eclesiàstica Moderna i contemporània.

Foto de portada: Centre d’Estudis de la Conca