Els mestres i el personal de serveis de l’escola Octavio Paz de Barcelona, dirigida pel vimbodinenc Xavier López, pujaran sobre l’escenari del Teatre Foment de Vimbodí i Poblet. Representaran ‘Foc’, una comèdia teatral que transporta el públic a l’interior d’un parc de bombers. Serà diumenge 24 de febrer a les 17:30 h. Es tracta d’una producció escrita i dirigida per l’actor i coreògraf Xavier Palomino amb la complicitat de disset actors i actrius.

Aquesta és la quarta obra que la companyia porta a Vimbodí. Anys anteriors van representar ‘Maduixa de coco’, ‘Mallorca, 657’ i ‘Un creuer de revista’. El centre educatiu barceloní ha apostat per les arts escèniques els darrers cursos per tal de cohesionar l’equip humà de l’escola.

L’entrada funcionarà amb taquilla inversa de manera que cadascú farà el pagament voluntari que cregui convenient.