El progressiu envelliment de la població de la Conca de Barberà provoca un creixement dels serveis d’atenció a la gent gran. Bona part dels indicadors de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal es van duplicar durant el 2018 en comparació amb l’any anterior.

Des de Benestar Social es van tramitar un 25% més d’expedients de dependència, prop de 250 en total. També va incrementar, un 19%, el nombre d’hores dedicades a la prestació dels serveis d’ajuda a domicili per motius de dependència, pujant fins a les 9.700 hores.

ENTREVISTA al conseller comarcal de Benestar Social, Magí Trullols

Un dels indicadors que també mostra aquest creixement està relacionat amb el Banc d’Ajuts Tècnics. En aquest cas, les xifres de sessió es refereixen als elements per a persones dependents, com llits articulats, cadires de rodes, que també van incrementar-se un 109% i es van duplicar els usuaris passant de 31 a 71. També puja el servei de transport adaptat, ho fa un 86% respecte al 2017 i creix de 14 persones ateses a 26.

A més a més, durant el 2018 també es va posar en marxa el Centre de Dia de Blancafort, un espai llargament reivindicat al territori. També ha anat a l’alça la demanda de l’Escola comarcal de cuidadors familiars. L’any passat se’n van fer dues formacions, a Montblanc i a Santa Coloma, amb la participació de 28 persones, més del doble que l’any anterior.

Una de les noves línies d’actuació que està treballant el Consell Comarcal de la Conca és la d’atenció en casos de maltractament de la Gent Gran pel qual està redactant un protocol d’actuació.