L’Ajuntament de l’Espluga ha convocat una nova borsa de treball per cobrir possibles vacants temporals o substitucions de places de personal de la Brigada Municipal.

La convocatòria ha de cobrir les possibles necessitats de personal no permanent de l’Ajuntament de l’Espluga, en règim laboral temporal, per a la prestació dels serveis de la brigada municipal i el concurs serà per oposició lliure. En concret es convoca per cobrir les categories de Peó de brigada (assimilat al grup AP), especialista (assimilat al grup C2), oficial de segona (assimilat al grup C2) i oficial de primera (assimilat al grup C2).

L’anunci de la convocatòria s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb les bases que regulen la borsa. S’indica que les retribucions seran les que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent. La convocatòria també es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i a la seu electrònica del web municipal. El termini per presentar les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat i s’allargarà durant els següents 20 dies naturals.