Les principals empreses de la comarca, Sinterizados Montblanc, S.A. (SIMO), MAHLE Behr Spain, S.A. (FRAPE) i Verallia Spain, S.A. (VIDRIERA) i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Montblanc i el Centre d’Iniciatives Empresarials de la Conca del Barberà (CONCACTIVA) han signat un conveni de formació dual amb l’Institut Martí l’Humà. Aquesta ha estat la culminació per a potenciar la formació dual a la Conca de Barberà i adaptar-la a les necessitats i a la realitat de la comarca.

El projecte, coordinat per Concactiva, pretén adaptar els cicles formatius a les necessitats del teixit empresarial, implicant a les empreses en les decisions i en l’adaptació dels continguts d’aquests mòduls als jaciments d’ocupació presents a la comarca. En els darrers mesos s’han mantingut un seguit de reunions entre Concactiva, l’Institut Martí l’Humà, el Departament d’ Ensenyament i les principals empreses, per arribar a signar aquest esperat conveni que permetrà adaptar les modalitats dels Mòduls de Grau Mitjà que s’ofereixen a la comarca i nodrir-los amb les pràctiques a les empreses signatàries, per tal de dedicar molta part de la formació en els llocs reals de feina. La voluntat del territori és seguir en aquesta direcció, mantenir bones sinergies entre les empreses i poder culminar amb la creació per primera vegada d’una oferta de Mòduls de Grau Superior a la Conca de Barberà que faci que els estudiants puguin continuar l’arrelament al territori sense haver de marxar.

La Conca de Barberà és una de les comarques on la indústria té un major pes en l’economia i la creació de llocs de treball. Aquesta important presència industrial es combina perfectament amb un sector primari en constant adaptació i un sector serveis incipient que creix dia a dia.