El ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà del 27 de març va aprovar el III Pla d’Igualtat del Consell Comarcal i l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà 2023-2026.

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà treballa perquè es garanteixi la implementació de polítiques que integrin la igualtat i evitin qualsevol tipus de discriminació directa o indirecta per raó de sexe. En un comunicat, l’ens assegura que “des de tots els nivells de l’organització s’és conscient que la gestió ha d’estar en consonància amb les necessitats i les demandes de la societat en aquest segle XXI, així com amb els objectius marcats per l’agenda internacional en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS)”.

Per elaborar aquest Pla d’Igualtat s’ha comptat amb una comissió paritària amb representació de la part social i de l’organització, que ha treballat per elaborar un pla que contingui aquelles mesures que permetin un avenç en el treball en matèria d’igualtat i en què les persones que conformen l’organització han estat part activa en tot el procés.

L’objectiu general del Pla Intern d’Igualtat, tal com estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, és aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes de l’organització i evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.